Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1113/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-11-22

X GC 433/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

stacja paliwa, weksel in blanco, pozwany, weksel własny, nakaz zapłaty, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stacja paliwa, nota obciążeniowa, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, naruszenie umowy, pozwany, weksel własny, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, umowa, wystawca, remitent, kopia załącznika, kopia pisma, posiadacz, suma wekslowa, wypełnienie weksli, obejmujące zobowiązanie, kara umowna
Zobacz»

I C 1233/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 marca 2014

Data publikacji: 4 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

weksel in blanco, sprzedaż paliwa, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, data wystawienia weksla, sprzedaż paliwa, poręczyciel, nieważność weksla, zobowiązanie wekslowe, nota odsetkowa, powodowa spółka, wystawca weksla, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, protest, umowa sprzedaży paliwa, porozumienie, aneks, nakaz zapłaty, pozwany
Zobacz»

VIII GC 66/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

weksel własny, pozwany, in blanco, sprzedaż paliwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel własny, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wierzytelność, remitent, wystawca weksla własny, weksel załączony do pozwu, pozwany weksel, in blanco, wierzyciel, wykonanie ugody, wpływ błędów, wystawienie weksla, skutek prawny oświadczenia, sprzedaż paliwa, zarzut subiektywny, zapłata kwot
Zobacz»

V ACa 617/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa, pozwany, weksel in blanco, paliwo, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, umowa, pozwany, weksel in blanco, na czas, paliwo, pozwany wspólnik, nakaz zapłaty, faktura, dostawca, wystawca weksla, potrzeba odbiorcy, umowy wekslowe, wypełnienie weksli, twierdzenie i zarzut apelacji, towar na warunkach, warunek kredytowy, przekształcenie w umowę, spółka cywilna
Zobacz»

I C 340/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 4 września 2013

Data publikacji: 18 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, weksel in blanco, weksel własny, pozwany, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, prawo wekslowe, weksel in blanco, zarzut od nakazów zapłaty, weksel do zapłaty, suma wekslowa, stosunek podstawowy, wystawca, weksel własny, wniesienie zarzutów od nakazu, dłużnik wekslowy, weksel trasowany, pozwany, zobowiązanie wekslowe, przedstawienie weksla, poręczyciel, zeznanie przedstawiciela powódki, porozumienie wekslowe, przyrzeczenie, postępowanie nakazowe
Zobacz»

V GC 1232/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 listopada 2020

Data publikacji: 22 kwietnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, nakaz zapłaty, weksel własny, zapłata w postępowaniu nakazowym, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, data wystawienia weksla, uzupełnienie weksla, kwota wekslowa, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, weksel gwarancyjny, posiadacz weksla, nakaz zapłaty, zobowiązanie ze stosunku, dłużnik, weksel własny, umowy wekslowe, zarzut wypełnienia weksli, roszczenie wekslowe, stosunek prawy, referendarz sądowy w sądzie, zapłata w postępowaniu nakazowym, pozwany
Zobacz»

XII C 1381/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 października 2020

Data publikacji: 23 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwany, weksel in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • remitent, pozwany, poręczyciel, wystawca weksla, weksel in blanco, północ, treść weksla, zapłata w postępowaniu nakazowym, prawo wekslowe, zapłata sumy wekslowej, nazwa firmy, podstawa nakazu zapłaty, nakaz zapłaty w postępowaniu, weksel własny, siedziba, odsetka ustawowa za opóźnienie, omyłka pisarska, zwrot opłaty sądowej, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia, bezwarunkowe zapłacenie oznaczonej sumy
Zobacz»

I C 243/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 września 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

dzierżawa, weksel in blanco, dzierżawca, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • dzierżawa, weksel in blanco, umowa dzierżawy z dniem, dzierżawca, porozumienie wekslowe, wystawca, prawo wekslowe, dopłata bezpośrednia, pozwany, czynsz za rok, umowa, czynsz dzierżawny, nieruchomość, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, remitent, małżonek, wypełnienie weksli
Zobacz»

XV C 815/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

dzierżawa, dzierżawca, weksel in blanco, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • dzierżawa, dzierżawca, umowa dzierżawy, postanowienie par, kara umowna, stosunek podstawowy, korzystanie z przedmiotu dzierżawy, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, umowa, przedawnienie, wystawca, aktualna umowa, bezumowne korzystanie z przedmiotu, prawo wekslowe, płatność weksla, podstawie par, czynsz, rozpoczęty miesiąc, wypełnienie weksli
Zobacz»

I C 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, weksel własny, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, weksel własny, wystawca weksla, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, umowa o współpracy handlowa, czytelny podpis, podpis na wekslu, skarb państwa sądu okręgowego, data i miejsce, przedmiotowy weksel, uzupełnienie weksla, miejsce na podpis, cech weksla własnego, chwilą uzupełnienia, zwrot niewykorzystanej zaliczki
Zobacz»

II C 504/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, weksel własny, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, nakaz zapłaty, wystawca, poręczyciel, pozwany, wpływ na konta, deklaracja, umowa limitu debetowego, poręczenie wekslowe, miejsce płatności, rozłożenie należności na raty, cecha weksla, protest, wydział cywilny w sprawie, pracownica banku, kredyt, udzielenie poręczenia
Zobacz»

VI ACa 17/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 17 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwany, zapłata w postępowaniu nakazowym, weksel in blanco, nakaz zapłaty w postępowaniu, odsetka, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pozwany, deklaracja wekslowa, prowizja, uzupełniający nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, weksel in blanco, prawo wekslowe, różne rozstrzygnięcia, odbiorca, faktura, data płatności, nakaz zapłaty w postępowaniu, dostawa, odsetka, wydanie nakazu zapłaty, podstawie weksli, wierzytelność, pozew, weksel własny, kwota wekslowa
Zobacz»

I ACa 608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 11 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, sprzedaż paliwa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • protest, wystawca weksla, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, suma wekslowa, poręczyciel, klauzula, ważny weksel, wypełnienie weksla na sumę, umowa sprzedaży paliwa, data wypełnienia weksla, data wystawienia, weksel in blanco, błędna data, sprzedaż paliwa, pozwany, dłużnik wekslowy, uzupełnienie weksla, remitent, nota odsetkowa
Zobacz»

I ACa 867/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, nakaz zapłaty, pozwany, zapłata w postępowaniu nakazowym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, pożyczka, nakaz zapłaty, wystawienie weksla, uzupełnienie weksla, odpowiedź na zarzut, pozwany, wypełnienie weksli, zarzut od nakazów zapłaty, porozumienie, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, szwalnia, remitent, prawo wekslowe i czekowe, suma wyższa, zapłata w postępowaniu nakazowym, pierwszy posiadacz weksla, uwzględniona część, sposób uzupełnienia
Zobacz»

XVIII C 1170/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 9 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wystawca weksla, suma wekslowa, deklaracja wekslowa, poręczenie, umowa współpracy, weksel in blanco, pozwany, zapłata w postępowaniu nakazowym, poręczyciel wekslowy, remitent, posiadacz weksla, zarzut od nakazów zapłaty, nakaz zapłaty w postępowaniu, poręczyciel weksla, oświadczenie wekslowe, towar, dłużnik wekslowy, uzupełnienie weksla, protest
Zobacz»

I ACa 546/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pozwany, weksel in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pozwany, wystawca weksla, suma wekslowa, poręczenie, deklaracja wekslowa, umowa współpracy, weksel in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, poręczyciel wekslowy, remitent, posiadacz weksla, towar, zarzut od nakazów zapłaty, nakaz zapłaty w postępowaniu, poręczyciel weksla, oświadczenie wekslowe, późniejszy spór, sklep, dłużnik wekslowy
Zobacz»

I C 1094/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wystawienie weksla, pozwany, remitent, weksel własny, miejsce płatności, miejsce wystawienia, wierzytelność, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, sprawa wypełnienia, wypełnienie weksli, porozumienie, indosowanie, wręczenie weksla, nazwisko, prawo wekslowe, druk, koło, zwierzyna łowna
Zobacz»

II Ca 581/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel własny, pozwany, weksel in blanco, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel własny, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, pozwany, weksel in blanco, zabezpieczenie zapłaty należności, umorzenie postępowania i zasądzenie, zasada uzupełnienia, dłużnik wekslowy, cofnięcie powództwa, pozbawienie pozwanej możności obrony, nakaz zapłaty, data wpływu do sądu, koszt procesu za instancje, odpowiedzialność wekslowa, zarzut nieważności, podpis wystawcy, ograniczenie powództwa, punkt drugi sentencji
Zobacz»

VI GC 680/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • producent, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, suma odpowiadająca wysokości, adres, zaległość płatnicza, przedpłata, uzupełnienie weksla, porozumienie, wartość zamówienia, stolarka okienna i drzwiowa, dostawa stolarki, pozwany, wezwanie, umowa handlowa, nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym, podstawa do wypełnienia weksla, uruchomienie produkcji, wysokość zadłużenia
Zobacz»

I ACa 677/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 grudnia 2015

Data publikacji: 3 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

dzierżawa, weksel in blanco, pozwany, dzierżawca, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • dzierżawa, porozumienie o rozwiązaniu umowy, rozwiązanie umowy dzierżawy, nakład, prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa dzierżawy z dniem, dokument wekslowy, zlecenie, pozwany, dzierżawca, przedmiot dzierżawy, suma wekslowa, weksel własny, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, zawarte porozumienie, płatność, groźba, stajnia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Borowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Dorota Toczydłowska
Data wytworzenia informacji: