Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2398

I C 945/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-31

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Jednocześnie z uwagi na sumę pożyczki oraz formalności dokonane w związku z zawarciem tej umowy, nie można bezkrytycznie przyjąć argumentacji pozwanej, powołującej się na fakt zwrotu przez powoda należącego do niego egzemplarza umowy, który miałby być jednoznaczny z pokwitowaniem przyjęcia od pozwanej spornej kwoty."
Sygn. akt I C 945/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: starszy protokolant Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko M. A. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. A. na rzecz powoda M. P. kwotę 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych wraz z odsetkami w wys
Czytaj więcej»

I C 947/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie gwarantuje osadzonym opieki medycznej na tym samym poziomie, co w najlepszych, ogólnodostępnych ośrodkach medycznych"
Sygn. akt: I C 947/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. T. przeciwko S. R. , K. S. oraz Skarbowi Państwa – Areszt Śledczy w B. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obci
Czytaj więcej»

I C 1023/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z treścią art. 11 k.p.c. zd. pierwsze (...) ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym
Sygn. akt I C 1023/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) przeciwko M. R. (2) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty z dnia 20 marca 2013 roku wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie INc 108/12 II
Czytaj więcej»

I C 1062/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-01-23

Data publikacji: 2013-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 60.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29.III.2012 r. do dnia zapłaty.
Sygn. akt: I C 1062/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Zieleniewska-Masłowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) S. A. w W. o zadośćuczynienie I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki G. D. kwotę 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych
Czytaj więcej»

I C 1063/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-03-14

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: na dzień zamknięcia rozprawy nasilenie negatywnych stanów emocjonalnych towarzyszących rodzicom w okresie bezpośrednio po śmierci dziecka znacznie zmalało. Wprawdzie powodowie w dalszym ciągu przeżywają wskazane wyżej emocje oraz wspominają zmarłego (...) jednak natężenie tych stanów jest już znacznie mniejsze niż na początku.
Sygn. akt IC 1063/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Stażysta Paulina Acewicz po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. S. i W. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. S. kwotę 40.000 (czterd
Czytaj więcej»

I C 1103/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "zaistniała w sprawie szkoda miała związek z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, gdyż wynikła z ryzyka związanego z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, jako zorganizowanej całości gospodarczej"
Sygn. akt IC 1103/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 14 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda M. P. (1) kwotę 107.014,56 (sto siedem tysięcy czternaście 56/100) złotych z ustawo
Czytaj więcej»

I C 1110/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "nie doszło do zmniejszenia wartości gruntu w dacie obejmowania go w drodze darowizny na własność przez powoda. Powyższe urządzenia były na niej zlokalizowane już w dacie sporządzenia aktu notarialnego w 1993r., powód znał zatem, a przynajmniej powinien znać wartość nieruchomości. Wywołane pogorszenie, prowadzące do ewentualnego obniżenia jej (...)
Sygn. akt I C 1110/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) S.A. w L. Oddział w B. o zapłatę I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu w całości III nakazuje wypłacić adwokatowi Z. P. (Ka
Czytaj więcej»

I C 1113/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-22

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "W ocenie Sądu, z treści zacytowanego powyżej § 6 ust. 2 umowy oraz § 13 ust. 3 umowy wynika natomiast zastępcza, subsydiarna odpowiedzialność dzierżawcy stacji paliw, za poniesione przez nią szkody w związku z dokonaniem sprzedaży towaru w formie bezgotówkowej, wbrew warunkom umowy, to jest bez posiadania stosowanej zgody powoda"
Sygn. akt IC 1113/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. przeciwko T. R. (1) , W. K. i Z. K. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanych od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym I uchyla nakaz za
Czytaj więcej»

I C 1126/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "ocena czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, która czuje się dotknięta zachowaniem drugiego człowieka."
Sygn. akt I C 1126/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: stażysta Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko M. W. (1) o ochronę dóbr osobistych I Oddala powództwo II Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 377 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępst
Czytaj więcej»

I C 1148/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe nie wykazało, aby można się było dopatrzeć błędów w działaniach pozwanego. Jego zachowanie należało więc określić w kategoriach prawidłowych, z zachowaniem wymogów sztuki lekarskiej, gdzie na pierwszy plan wysuwała się troska o zdrowie i życie 10-dniowego pacjenta "
Sygn. akt IC 1148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w H. o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia I oddala powództwo II odstępuje od
Czytaj więcej»