Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2296

II Ca 871/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 601/17, II Ca 871/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej Sędziowie: SSO Renata Tabor SSR del. Piotr Kozłowski Protokolant: stażysta Sylwia Zbróg po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku W. L. z udziałem B. M. , H. K. , G. K. i K. W. o podział majątku wspólnego i dział spadku na skutek apelacji B. M. , H. K. i G. K. od postanowi
Czytaj więcej»

II Ca 601/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 601/17, II Ca 871/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej Sędziowie: SSO Renata Tabor SSR del. Piotr Kozłowski Protokolant: stażysta Sylwia Zbróg po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku W. L. z udziałem B. M. , H. K. , G. K. i K. W. o podział majątku wspólnego i dział spadku na skutek apelacji B. M. , H. K. i G. K. od postanowi
Czytaj więcej»

II Ca 636/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd w procesie o wydanie nieruchomości nie powinien zamieszczać w sentencji wyroku rozstrzygnięcia o rozgraniczeniu (art. 36 ustawy z 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) w przypadku gdy ustalenie granic doprowadziło do oddalenia powództwa o wydanie nieruchomości. Ustalenie granic zawarte w uzasadnieniu jest jedynie przesłanką rozstrzygnięcia.
Sygn. akt II Ca 636/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Puchalska (spr.) Sędziowie: SSO Bożena Sztomber SSO Urszula Wynimko Protokolant: Katarzyna Grecka po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. G. (1) i A. G. (2) przeciwko A. M. o wydanie nieruchomości na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Bi
Czytaj więcej»

II Ca 447/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 447/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Łaszkiewicz (spr.) Sędziowie: SSO Bożena Sztomber SSO Urszula Wynimko Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Gąsowska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku Z. D. (1) z udziałem B. D. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z
Czytaj więcej»

V Ua 29/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przepis art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczy zasiłków zarówno tego samego rodzaju jak i innego rodzaju, jednakże wyłącznie przewidzianych w ustawie zasiłkowej. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z zasiłkiem chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego, to zastosowanie wprost znajduje przepis art. 9 ust 2 ustawy wypadkowej.
Sygn. akt V Ua 29/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Rosłoń (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Kruczkowska SO Jarosław Włodzimierz Pawlik Protokolant: Anna Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku A. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadk
Czytaj więcej»

II Ca 496/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 496/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Puchalska (spr.) Sędziowie: SSO Jolanta Klimowicz-Popławska SSO Urszula Wynimko Protokolant: stażysta Sylwia Zbróg po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku L. R. z udziałem Gminy B. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstok
Czytaj więcej»

VIII Ka 126/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ka 126/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Dariusz Niezabitowski SSO Dorota Niewińska SSO Dariusz Gąsowski - spr Protokolant – Aneta Chardziejko przy udziale Prokuratora Prokuratury – Ewy Minor - Olszewskiej po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. sprawy: N. G. oskarżonego o czyn z art. 224 § 2 k.k. z powodu apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i
Czytaj więcej»

I C 105/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "W postępowaniu cywilnym pozwany nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym (...) Per analogiam, powód nie może opierać swojego roszczenia na analogicznych podstawach"
Sygn. akt I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko M. S. o zadośćuczynienie I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu w całości III nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowe
Czytaj więcej»

III K 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-06-28

Data publikacji: 2013-09-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Przestępstwa z art. 280 § 2 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. pozostają w realnym zbiegu. W znamionach przestępstwa rozboju nie mieści się skutek w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Zagrożenie życia, a którym mowa w art. 280 § 2 k.k. odnosi się do sposobu działania sprawcy, a nie do wywołanego skutku. Znamiona przestępstwa określonego w art. 280 § 2 k.k. zostałyby wypełnione również, gdyby oskarżony dusząc pokrzywdzonego nie doprowadził do istotnego niedotlenienia mózgu, bo duszenie innej osoby jest sposobem stosowania przemocy bezpośrednio zagrażającym życiu ofiary. Skoro jednak doszło do owego chwilowego, istotnego niedotlenienia mózgu, powodującego utratę kontroli nad organizmem i stanowiącego chorobę realnie zagrażającą życiu, to należało uznać, że oskarżony wypełnił znamiona obu przestępstw."
Sygn. akt III K 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Szczęsny Szymański Ławnicy Zofia Czyżak Mirosław Zwada Protokolant Beata Rynkowska w obecności Prokuratora Adama Naumczuka po rozpoznaniu na rozprawie główniej w dniach 13 marca, 21 marca, 9 maja i 28 czerwca 2013 r. sprawy G. O. (1) , syna A. i E. z domu D. , urodzonego (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 4 grudnia 2012 r. w
Czytaj więcej»

I C 105/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: "W postępowaniu cywilnym pozwany nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym (...) Per analogiam, powód nie może opierać swojego roszczenia na analogicznych podstawach"
Sygn. akt I C 105/16 UZASADNIENIE Powód K. K. wnosił o zasądzenie od pozwanej M. S. (1) kwoty 90.000 zł, na którą składają się: 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy fizyczne, 20.000 zł tytułem odszkodowania za krzywdy moralne oraz 50.000 zł tytułem odszkodowania za utratę pracy i rodziny, za fałszywe i nieprawdziwe oskarżenie jego osoby w toku postępowania karnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod sygn. XV K 1662/13, w którym prawomocnym wyrokiem został uznany za winnego
Czytaj więcej»