Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2165

II Ca 780/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 780/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 września 2016 r. Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej Sędziowie: SSO Renata Tabor SSO Bogdan Łaszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Funduszu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. z udziałem Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. i Syndyka masy upadłości (...) Administracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnośc
Czytaj więcej»

III K 123/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-01-24

Data publikacji: 2013-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 123/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Kurowski Ławnicy: Ewa Sawicka Irena Rybak Protokolant: Andrzej Wiszowaty w obecności prokuratora : Anatola Pawluczuka po rozpoznaniu dnia 24.01.2013 r. sprawy: 1 A. K. , ur. (...) w B. , syna M. i K. z d. K. 2 M. M. (1) , ur. (...) w B. , syna P. i M. z d. M. oskarżonych o to, że: w dniu 22 lipca 2012 roku w B. na ulicy (..
Czytaj więcej»

I C 247/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Sąd orzekając w niniejszej sprawie nie podzielił podnoszonych przez pozwanego zarzutów dotyczących obrazy art. 82 i 84 kc poprzez nieuwzględnienie, że działał on w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji bądź działał pod wpływem błędu. A.P., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...), winien mieć świadomość podejmowanych (...)
Sygn. akt IC 247/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w B. przeciwko A. P. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 17 listopada 2014 roku I utrzymuje w mocy wobec p
Czytaj więcej»

I C 354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "rażąca niewdzięczność", z uwagi na zróżnicowane sytuacje życiowe stanowiące o konfliktach pomiędzy stronami umowy darowizny (...)Dlatego pod pojęcie "rażącej niewdzięczności" kwalifikują się przede wszystkim popełnione przez obdarowanego przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, czci i godności (...)
Sygn. akt I C 354/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Anchimiuk po rozpoznaniu w dniu (...) grudnia 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa N. G. i S. G. przeciwko M. S. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powodów kosztami procesu w całości III nakazuje
Czytaj więcej»

I C 362/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przewidziana w art. 475 § 1 kc niemożliwość świadczenia skutkująca wygaśnięciem zobowiązania, (...)obejmuje sytuacje, gdy po powstaniu zobowiązania zaistnieje stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożności zachowania się dłużnika w sposób wynikający z treści zobowiązania, jednakże nie odnosi się do chwilowej, okresowej niewypłacalności (...)
Sygn. akt I C 362/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa E. W. przeciwko Bankowi (...) SA w W. I Oddziałowi w S. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Oddala powództwo; II Odstępuje od obciążenia powod
Czytaj więcej»

I C 446/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ustalenie in concreto należnych opłat następuje w umowie o oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego mają charakter cywilnoprawny świadczenia okresowego. Należy je więc spełniać periodywnie, a w razie aktualnej opłaty należy spełniać świadczenie podwyższone.
Sygn. akt IC 446/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 roku na rozprawie sprawy z powództwa Fabryki (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta B. o ustalenie I ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntow
Czytaj więcej»

I C 458/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nakazuje złożenie oświadczenia woli
Sygn. akt I C 458/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Zieleniewska-Masłowska. Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Gminie B. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I Nakazuje pozwanej Gminie B. złożenie oświadczenia woli o następującej
Czytaj więcej»

I C 551/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Brak podpisu Państwa K., dopisanie pod tabelą właścicieli dwóch dodatkowych nazwisk poddaje w wątpliwość okoliczność zawiadomienia ich w odpowiednim czasie, tj. w myśl art. 32 u.w.l. (...)rozbieżność porządku obrad zebrania właścicieli z pkt 8 porządku obrad przyjętym na zebraniu bezsprzecznie wprowadza w błąd co do przedmiotu oraz celu (...)
Sygn. akt I C 551/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. (...) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał I ustala, iż uchwała nr (.
Czytaj więcej»

I C 574/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Skoro pozwany twierdził, że należność wobec niego, wynikająca z tytułu wykonawczego jest inna, niż tam określona, albo że nie istnieje, to powinien tę okoliczność wykazać. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne"
Sygn. akt I C 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: stażysta Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka (...) w W. przeciwko C. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. T. na rzecz powódki (...) Spółka z ograniczoną o
Czytaj więcej»

I C 605/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 605/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Kornacka po rozpoznaniu w dniu 08 października 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. L. przeciwko R. L. o rozwiązanie umowy I Powództwo oddala; II Przyznaje adwokatowi L. K. wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w k
Czytaj więcej»