Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2471

I C 462/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "pokrzywdzenie w rozumieniu cytowanego art. 527 § 2 kc powstaje na skutek takiego stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie zaspokojenia wierzyciela (…).Przyjmuje się, że powództwo – skargę pauliańską – uzasadnia każde powiększenie niewypłacalności, bez względu na jego rozmiar ."
Sygn. akt: I C 462/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko D. N. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I Uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda P. M. umowę darowizny z dnia 11 lutego 2016r. sporządzoną w formie aktu nota
Czytaj więcej»

I C 546/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-31

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "(...)ustawodawca nie zadowala się możliwością lub powinnością uzyskania wiedzy o roszczeniu, lecz wymaga, by strony (umowy) o nim wiedziały."
Sygn. akt I C 546/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko S. Ż. i K. D. o uznanie umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną po rozpoznaniu sprzeciwu od wyroku zaocznego wniesionego przez pozwanego S. Ż. I Uchyla wy
Czytaj więcej»

I C 551/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Brak podpisu Państwa K., dopisanie pod tabelą właścicieli dwóch dodatkowych nazwisk poddaje w wątpliwość okoliczność zawiadomienia ich w odpowiednim czasie, tj. w myśl art. 32 u.w.l. (...)rozbieżność porządku obrad zebrania właścicieli z pkt 8 porządku obrad przyjętym na zebraniu bezsprzecznie wprowadza w błąd co do przedmiotu oraz celu (...)
Sygn. akt I C 551/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. (...) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał I ustala, iż uchwała nr (.
Czytaj więcej»

I C 574/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Skoro pozwany twierdził, że należność wobec niego, wynikająca z tytułu wykonawczego jest inna, niż tam określona, albo że nie istnieje, to powinien tę okoliczność wykazać. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne"
Sygn. akt I C 574/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: stażysta Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka (...) w W. przeciwko C. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. T. na rzecz powódki (...) Spółka z ograniczoną o
Czytaj więcej»

I C 605/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-10-22

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 605/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Kornacka po rozpoznaniu w dniu 08 października 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa B. L. przeciwko R. L. o rozwiązanie umowy I Powództwo oddala; II Przyznaje adwokatowi L. K. wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w k
Czytaj więcej»

I C 617/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2018-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 617/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. przeciwko F. W. , prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F. W. Restauracja (...) z siedzibą w Ł. , L. W. (1) , E. W. , M. W. i K. W. o z
Czytaj więcej»

I C 652/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 652/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Anchimiuk po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Ł. (1) , A. Ł. (2) , M. Ł. , T. Ł. przeciwko (...) S.A V. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I Zasądza od pozwanego (...) S.A V. (...)
Czytaj więcej»

I C 696/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-12

Data publikacji: 2013-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Otaczające nieruchomość powodów w dwóch stron skarpy na nieruchomości pozwanej niewątpliwie niekorzystnie wpływają na walory widokowe z działki powoda, zwłaszcza, że pierwotnie mógł on cieszyć się i podziwiać widok na N., który teraz jest znacznie ograniczony."
Sygn. akt: I C 696/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: starszy protokolant Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko D. W. z udziałem Stowarzyszenia (...) w Likwidacji, Fundacji (...) oraz Stowarzyszenia (...) w B. o zapłatę I Zasądza od pozwanej D. W. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 703/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2016-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd nie podzielił twierdzeń strony pozwanej, aby umowa pożyczki miała być umową pozorną bądź pełnić inną funkcję niż wynikająca z jej treści
Sygn. akt IC 703/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Kataryna Waśko po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. na rzecz powoda E. P. kwotę 2.394.547,57 (dwa miliony
Czytaj więcej»

I C 795/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 795/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: starszy protokolant Marzena Krystosiak po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko P. D. , M. D. (1) o zapłatę Nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie I Nc 77/17 utrzymuje w moc
Czytaj więcej»