Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2468

I C 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-10-07

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasądza.
Sygn. akt I C 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SS Bogusława Zieleniewska-Masłowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. Ł. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda W. Ł. kwotę 93. 000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące
Czytaj więcej»

I C 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z brzmieniem zapisów na wekslu został on poręczony przez pozwana, bo taki wpis widnieje w miejscu na podpis poręczyciela.
Sygn. akt IC 17/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka jawna C. Ś. z siedzibą w B. przeciwko S. Z. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) S. Z. (2) we W. i A. Z. o zapłatę na skute
Czytaj więcej»

II Ca 537/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-09-11

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II Ca 537/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Tabor (ref) Sędziowie: SSO Barbara Puchalska SSO Urszula Wynimko Protokolant: sekr. sądowy Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko B. K. o przywrócenie posiadania na skutek apelacji powoda M. C. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymsto
Czytaj więcej»

II Ca 555/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-09-19

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 555/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Łaszkiewicz (spr.) Sędziowie: SSO Barbara Puchalska SSR del. Alicja Dubij Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko
Czytaj więcej»

II Ca 564/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2013-12-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II Ca 564/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO: Urszula Wynimko (spr.) SSO: Jolanta Fedorowicz del. SSR: Bożena Sztomber Protokolant: Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. z udziałem interwenienta ubocznego M. S. po stronie pozwanej o zapłatę na skute
Czytaj więcej»

II Ca 566/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II Ca 566/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Łaszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego (...) w W. przeciwko D. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 4 marca 2013 r. sygn. akt I C 181/12 upr. I
Czytaj więcej»

II Ca 569/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 569/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Suter (spr.) Sędziowie: SSO Renata Tabor SSR del. Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa T. M. i K. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»

II Ca 575/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-08-23

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II Ca 575/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Puchalska (spr.) Sędziowie: SSO Urszula Wynimko SSO Bogusław Suter Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

II Ca 580/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-08-23

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dla powstania roszczenia z art. 231 § 1 kc konieczne jest, aby wzniesienie budynku lub innego urządzenia nastąpiło na cudzym gruncie, przez nieuprawnionego inwestora. Nie może zatem istnieć tożsamość pomiędzy podmiotem wznoszącym budynek lub urządzenie i właścicielem gruntu.
Sygn. akt II Ca 580/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Puchalska (spr.) Sędziowie: SSO Urszula Wynimko SSO Bogusław Suter Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. T. i E. B. przeciwko Skarbowi Państwa - Lasom Państwowym Nadleśnictwa B. w G. o zobowiązanie do złożenia ośw
Czytaj więcej»

II Ca 594/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-09-13

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II Ca 594/13 II Cz 491/13 POSTANOWIENIE Dnia 13 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Suter Sędziowie: SSO Bogdan Łaszkiewicz SSR del. Sławomir Kuczyński (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy ze skargi uczestniczki postępowania L. N. o wznowienie postępowania w sprawie z wniosku T. N. z udziałem D. A. , E. C. , K. H. ,
Czytaj więcej»