Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2274

I C 1529/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "mając na uwadze fakt, iż pozwany nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku zwrotu otrzymanych środków wraz z wynikającymi z umowy należnościami, powództwo podlegało uwzględnieniu w całości. Jest on z całą pewnością dłużnikiem solidarnym i za zobowiązania względem powoda odpowiada wspólnie z A.S., niezależnie od czynionych pomiędzy pozwanymi ustaleń i ich „dwustronnej” (z wyłączeniem Banku) umowy dotyczącej spłaty kredytu.
Sygn. akt I C 1529/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko K. Z. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 02 września 2016 roku I utrzymuje w mocy wobec pozwanego K. Z. nakaz zapłaty wydany w p
Czytaj więcej»

III Ko 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III Ko 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSO Anna Hordyńska Sędziowie SSO Marzenna Roleder SSO Beata Brysiewicz Protokolant Paulina Sokół przy udziale prokuratora Małgorzaty Zińczuk po rozpoznaniu w dniach 18.06.2015 r., 18.08.2015 r., 17.09.2015 r., 15.10.2015 r., 22.12.2015 r. sprawy z wniosku N. J. , K. I. i E. J. o zadośćuczynienie po zmarłym M. J. na podstawie art. 11 ust.
Czytaj więcej»

VIII Ka 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu Okręgowego działanie oskarżonego, kiedy to udał się na miejsce czynów – Białystok i jako tzw. odbierak pozostawał tam w ciągłej gotowości (pod specjalnie przekazanym mu do tego telefonem) do odbioru pieniędzy od pokrzywdzonych, którzy mieli być już uprzednio wprowadzeni w błąd, co do ich tożsamości przez innych członków grupy tzw. telefonistów, stanowiło zachowanie pozwalające na przypisanie mu usiłowanie oszustwa, także w tych przypadkach, gdy do dokonania czynu finalnie nie doszło. Oskarżony doskonale zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że udając się na miejsce planowanych przestępstw, gdzie jego zadaniem ma być pozostawanie w gotowości i odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, a tym samym ma wypełnić przypisaną mu rolę w popełnianiu przestępstwa oszustwa.
Sygn. akt VIII Ka 311/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Dariusz Niezabitowski Protokolant Barbara Sielawa przy udziale Prokuratora Bartłomieja Żakowskiego po rozpoznaniu w dniu 21.07.2017 r. sprawy T. S. (1) i R. B. oskarżonych z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 227 kk , art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 227 kk , art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk , na sku
Czytaj więcej»

VIII Ka 216/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ka 216/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Marek Wasiluk Protokolant – Marcin Borowski przy udziale Prokuratora Elżbiety Korwell po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 roku sprawy W. B. oskarżonego o czyn z art. 178a § 4 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiaty
Czytaj więcej»

VIII Ka 175/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-04-29

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Sygn. akt VIII Ka 175/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący-Sędzia SO Krzysztof Kamiński Protokolant: Agnieszka Malewska w obecności prokuratora Marka Moskala, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. sprawy W. M. oskarżonej o czyny z art. 270§1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny z sied
Czytaj więcej»

VII Ga 203/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Sygn. akt VII Ga 203/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Topczewska (spr.) Sędziowie: SSO Alicja Dubij SSO Maciej Głos Protokolant: Marcin Matuk po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko M. W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 24 stycznia 2017 roku, sygn. akt V GC 2
Czytaj więcej»

III Ko 135/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III Ko 135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Wiesław Żywolewski Protokolant Monika Krajewska przy udziale prokuratora Jolanty Kropiewnickiej po rozpoznaniu w dniu 18.05.2017r., 20.06.2017 roku sprawy z wniosku W. C. o zadośćuczynienie na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za dział
Czytaj więcej»

III Ko 41/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt III Ko 41/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, III Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący : Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Cilulko Protokolant : Marta Kruk przy udziale Prokuratora Wiesławy Sawośko-Grębowskiej z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku po rozpoznaniu 8 marcu 2017 r. w B. sprawy z wniosku Z. D. (1) ( D. ) o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę złożonego w trybie art. 8a ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za
Czytaj więcej»

III K 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-14

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt III K 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, III Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący : Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Cilulko Sędzia Sądu Okręgowego Marzenna Jolanta Roleder Ł. : Andrzej Kuśmierz T. R. R. W. Protokolant : Marta Kruk przy udziale Prokuratora Joanny Bąkowskiej z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku po rozpoznaniu w dniach 1 i 14 marca oraz 14 kwietnia 2017 r. w B. sprawy przeciwko A. F. (1) córce J. i B.
Czytaj więcej»

III K 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III K 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Szczęsny Szymański Protokolant Monika Krajewska w obecności Prokuratora Dawida Roszkowskiego po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniach 10 kwietnia 2014 r., 8 maja 2014 r., 9 maja 2014 r., 2 czerwca 2014 r., 21 lipca 2014 r., 9 września 2014 r., 4 listopada 2014 r., 5 grudnia 2014 r., 27 stycznia 2015 r., 4 marca 2015 r., 25
Czytaj więcej»