Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2246

II Ca 154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 154/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej (spr.) Sędziowie: SSO Jolanta Fedorowicz SSO Renata Tabor Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Gąsowska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko L. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku S
Czytaj więcej»

II Ca 1141/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Postanowieniem z dnia 8.06.2017 r. SO w/m na skutek zażalenia Gminy Miejskiej B. zmienił zaskarżone postanowienie i zasądził od I. M. na rzecz Gminy Miejskiej B. kwotę 1.350zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego; zasądził od I. M. na rzecz Gminy Miejskiej B. kwotę 188zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego; Sygn. akt II Ca 1141/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Wołosowi
Czytaj więcej»

I C 1697/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Ojciec dawał powodowi wsparcie psychiczne, wspierał go i motywował do działania.(...) Bezsprzecznie, najsilniejsze reakcje związane z procesem żałoby miały miejsce w okresie bezpośrednim po dacie zdarzenia. Doszło do reakcji obronnej w celu obniżenia progu lęku, napięcia. Sytuacja, w której się znalazł, będąc młodym człowiekiem, zupełnie pozbawionym rodziców, bez jakiegokolwiek wsparcia, stanowiła szczególnie ciężkie obciążenie psychiczne i emocjonalne. Żałoba nie mogła się dokonać i zakończyć, albowiem z dnia na dzień musiał zablokować swoje emocje, podjąć zatrudnienie, wydorośleć i poczuć się odpowiedzialnym za dom oraz samego siebie."
Sygn. akt I C 1697/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. o zadośćuczynienie I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. na rzecz powoda A. Z. kwotę 61 000 (sześćdziesiąt jeden
Czytaj więcej»

III K 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-08-18

Data publikacji: 2014-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt III K 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2014roku Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca : SSO Beata Brysiewicz Protokolant : Justyna Szmurło przy udziale Prokuratora : Jacka Sienkiewicza po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 21.02.2014r., 17.03.2014r., 09.05.2014r., 06.06.2014r., 18.08.2014r. s p r a w y: 1 A. K. (1) , s. S. i J. zd. (...) , ur. (...) w N. , oskarżonego o to, że: w nieustalonym dniu od 22 do 23 maja 2013rok
Czytaj więcej»

III K 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt III.K.160/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Kurowski Protokolant: P. (...) w obecności prokuratora: Bożeny Romańczuk po rozpoznaniu dnia 29.03.2017 r. sprawy K. C. , ur. (...) w S. , syna W. i T. z d. B. Skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach z dnia 1 października 1994 r. w sprawie o sygn. akt II K 106/94, za dwa przestępstwa: a popeł
Czytaj więcej»

I C 1903/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 1903/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: Małgorzata Gromotowicz po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. (1) przeciwko W. S. (1) o rozwiązanie umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego I Powództwo oddala. II Nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego Białymstoku na rzec
Czytaj więcej»

VIII Ka 155/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zawężanie podmiotów wykroczenia z art. 50a § 1 a kw jedynie do kręgu osób, które poruszają się jednym (wspólnym), a zwłaszcza wynajętym przez organizatora wyjazdu środkiem transportu (autokarem) jest jak się wydaje przede wszystkim sprzeczne z intencją ustawodawcy, który wprowadził w/w przepis ustawą z dnia 11.09.2015 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1707), głównie w celu zwiększenia bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym zwłaszcza meczów piłkarskich w dobie nasilającego się w ostatnim okresie zjawiska tzw. chuligaństwa stadionowego. Takie bowiem nieracjonalne i zbyt rygorystyczne wg Sądu Okręgowego interpretowanie i pojmowanie przez obrońcę wskazanej regulacji w oczywisty sposób prowadziłoby do przypadków jej obchodzenia. Nie trudno bowiem sobie wyobrazić, iż niewątpliwie mające swoje zorganizowane struktury grupy sympatyków klubów piłkarskich, w odniesienia do ich najbardziej radykalnej części tzw. "pseudokibiców", mając świadomość tego, iż jedynie ta ich część udająca się wspólnym środkiem transportu (autokarem) może być uznawana za tzw. zorganizowaną grupę kibiców udających się na imprezę masową, a zatem siłą rzeczy poddawana szczegółowej kontroli prewencyjnej ze strony Policji, mogłyby podjąć działania zmierzające do zakłócenia tejże imprezy masowej, choćby poprzez próby transportowania prywatnymi - poruszającymi się pozornie w oddaleniu od wiozących kibiców autokarów - samochodami przedmiotów zabronionych, takich jak materiału pirotechniczne, czy przedmioty potencjalnie niebezpieczne przeznaczone do ewentualnej przyszłej siłowej konfrontacji z kibicami drużyny gospodarza meczu.
Sygn. akt VIII Ka 155/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Niezabitowski Protokolant: Aneta Chardziejko po rozpoznaniu w dniu 7.04.2017 r. sprawy M. B. , K. K. (1) , A. P. , Ł. P. obwinionych o czyny z art. 50a § 1a kw w zw. z art. 65 ust 2 ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych , art. 51 ust 1 ustawy z dnia 21.05.1999 o broni i amunicji na skutek
Czytaj więcej»

I C 411/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie znalazło odzwierciedlenia w zebranym w sprawie materiale dowodowym twierdzenie strony powodowej, iż w wyniku niewłaściwie podjęte działania i liczne zaniechania w procesie leczniczym w SPPZOZ w B.P w związku z przeprowadzonym w w/w podmiocie leczniczym zabiegiem, a następnie nieodpowiednich zaleceń pooperacyjnych doszło do zakrzepicy żylnej w operowanej kończynie i zatoru płucnego, niedokrwienia mózgu i niedowładu czterokończynowego u W.Z.
Sygn. akt IC 411/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w B. o zapłatę I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powódki kosztami
Czytaj więcej»

I C 231/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 231/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: Małgorzata Gromotowicz po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. W. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w B. o zadośćuczynienie I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 231/15 UZASADN
Czytaj więcej»

II Ca 127/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 127/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Wołosowicz (spr.) Sędziowie: SSO Jolanta Klimowicz-Popławska SSO Barbara Puchalska Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku M. S. , E. P. i R. S. z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w W. i (...) Spółki Akcyjnej w L. o ustanowienie służebności przesyłu na
Czytaj więcej»