Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2421

I C 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2014-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z brzmieniem zapisów na wekslu został on poręczony przez pozwana, bo taki wpis widnieje w miejscu na podpis poręczyciela.
Sygn. akt IC 17/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka jawna C. Ś. z siedzibą w B. przeciwko S. Z. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) S. Z. (2) we W. i A. Z. o zapłatę na skute
Czytaj więcej»

I C 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2014-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "rażąco niewdzięcznym jest zachowanie obdarowanego, które cechuje się znacznym nasileniem złej woli kierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowe (...) Niewątpliwie ustalone w obu w/w wyrokach karnych skazujących pozwanego za przestępstwa umyślne przeciwko zdrowiu, przestępstwa znęcania się psychicznego i fizycznego nad (...)
Sygn. akt I C 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. i O. B. przeciwko P. W. o odwołanie darowizny i rozwiązanie umowy dożywocia I zobowiązuje pozwanego P. W. do złożenia oświadczenia woli przenoszącego na powodów J. B. i O. B. udziału
Czytaj więcej»

I C 100/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "W ocenie Sądu Biuletyn Informacyjny (...) nie jest prasą. Pozew o opublikowanie sprostowania można wytoczyć przeciwko redaktorowi naczelnemu, który odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w terminach określonych Prawem prasowym. Biuletyn Informacyjny (...) nie ma redaktora naczelnego "
Sygn. akt I C 100/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Stażysta Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko J. B. , J. K. , K. H. , P. P. (1) , J. P. , A. P. (1) i D. W. o roszczenia wynikające z prawa prasowego I umarza postępowanie w zakresie powództwa
Czytaj więcej»

I C 105/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "W postępowaniu cywilnym pozwany nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym (...) Per analogiam, powód nie może opierać swojego roszczenia na analogicznych podstawach"
Sygn. akt I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko M. S. o zadośćuczynienie I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu w całości III nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowe
Czytaj więcej»

I C 105/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: "W postępowaniu cywilnym pozwany nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym (...) Per analogiam, powód nie może opierać swojego roszczenia na analogicznych podstawach"
Sygn. akt I C 105/16 UZASADNIENIE Powód K. K. wnosił o zasądzenie od pozwanej M. S. (1) kwoty 90.000 zł, na którą składają się: 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy fizyczne, 20.000 zł tytułem odszkodowania za krzywdy moralne oraz 50.000 zł tytułem odszkodowania za utratę pracy i rodziny, za fałszywe i nieprawdziwe oskarżenie jego osoby w toku postępowania karnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod sygn. XV K 1662/13, w którym prawomocnym wyrokiem został uznany za winnego
Czytaj więcej»

I C 115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Podstawowym uprawnieniem wierzyciela z tytułu hipoteki jest prawo dochodzenia zaspokojenia z obciążonej nieruchomości, a podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy przeciwko właścicielowi obciążonej nieruchomości"
Sygn. akt: I C 115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. P. (1) i I. P. P. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. P. (1) i I. P. P. solidarnie na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjn
Czytaj więcej»

I C 164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Zdaniem Sądu w przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną cierpiących na niewydolność oddechową można mówić o wystąpieniu nagłego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, gdy nie zostanie im zapewniona wentylacja mechaniczna. Świadczenie to musi być nieustannie udzielane, gdyż w zasadzie tylko dzięki temu pacjent jest utrzymywany przy życiu."
Sygn. akt IC 164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (...) Oddziałowi Wojewódzkiemu w B. o zapłatę I zasądza od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddziału Wojewód
Czytaj więcej»

I C 177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-02

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "W ocenie Sądu nie została udowodniona okoliczność, że poszkodowany wiedział, iż kierowca jest pod wpływem alkoholu i w takim stanie zamierzał prowadzić samochód (...) Nie można zakładać, że w każdym przypadku niezapięcie pasów skutkuje poważniejszym obrażeniami, niż gdyby było one zapięte"
Sygn. akt IC 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: stażysta Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 90.000 (dzie
Czytaj więcej»

I C 231/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 231/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: Małgorzata Gromotowicz po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. W. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w B. o zadośćuczynienie I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 231/15 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 239/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt: I C 239/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Zieleniewska-Masłowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Miasto B. - Zespół Szkół nr (...) w B. przeciwko B. J. (1) o ochronę dóbr osobistych I Oddala powództwo. II Zasądza pod powoda na rzecz pozwanej kwotę 377 złotych t
Czytaj więcej»