Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2380

I C 231/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 231/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Korol Protokolant: Małgorzata Gromotowicz po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. W. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w B. o zadośćuczynienie I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 231/15 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 247/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Sąd orzekając w niniejszej sprawie nie podzielił podnoszonych przez pozwanego zarzutów dotyczących obrazy art. 82 i 84 kc poprzez nieuwzględnienie, że działał on w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji bądź działał pod wpływem błędu. A.P., pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...), winien mieć świadomość podejmowanych (...)
Sygn. akt IC 247/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w B. przeciwko A. P. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanego od nakazu zapłaty z dnia 17 listopada 2014 roku I utrzymuje w mocy wobec p
Czytaj więcej»

I C 239/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt: I C 239/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Zieleniewska-Masłowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Miasto B. - Zespół Szkół nr (...) w B. przeciwko B. J. (1) o ochronę dóbr osobistych I Oddala powództwo. II Zasądza pod powoda na rzecz pozwanej kwotę 377 złotych t
Czytaj więcej»

I C 446/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Ustalenie in concreto należnych opłat następuje w umowie o oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego mają charakter cywilnoprawny świadczenia okresowego. Należy je więc spełniać periodywnie, a w razie aktualnej opłaty należy spełniać świadczenie podwyższone.
Sygn. akt IC 446/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 roku na rozprawie sprawy z powództwa Fabryki (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta B. o ustalenie I ustala, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntow
Czytaj więcej»

I C 458/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nakazuje złożenie oświadczenia woli
Sygn. akt I C 458/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Zieleniewska-Masłowska. Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Gminie B. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I Nakazuje pozwanej Gminie B. złożenie oświadczenia woli o następującej
Czytaj więcej»

I C 515/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-05

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Sąd nie podziela tej argumentacji pozwanego, uznając, że w okresie pogrzebu, którego uroczystości trwają zwyczajowo co najmniej dwa dni (dzienne modlitwy, czuwanie, pogrzeb) nie sposób wymagać, by najbliżsi, bez względu na to, czy ubrania są czyste...musieli chodzić w jednym. Ponadto(...) cała rodzina pozostawała w żałobie przez cały rok - (...)
Sygn. akt: I C 515/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. R. (1) i J. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki A. R. (1) kwotę 51.510,4
Czytaj więcej»

I C 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Podkreślić należy, że zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 448 kc w zw. z art. 23 kc uzależnione jest od wykazania istnienia faktycznych, silnych emocjonalnych więzi między zmarłym a powodem oraz realnych cierpień wywołanych ich zerwaniem na skutek śmierci."
Sygn. akt: I C 545/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda G. G. kwotę 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) złot
Czytaj więcej»

I C 538/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Obecnie nie ma też wątpliwości, że więzi rodzinne stanowią jedno z dóbr osobistych chronionych prawem - potwierdzeniem tego stanowiska może być chociażby przepis art. 47 Konstytucji RP, z którego wywieść można, iż więź rodzinna może stanowić dobro osobiste. (...). Ochrona prawna życia rodzinnego wskazuje na rangę rodziny i znaczenie więzi (...)
Sygn. akt: I C 538/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. G. i Ł. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. G. kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złoty
Czytaj więcej»

I C 546/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-12-31

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "(...)ustawodawca nie zadowala się możliwością lub powinnością uzyskania wiedzy o roszczeniu, lecz wymaga, by strony (umowy) o nim wiedziały."
Sygn. akt I C 546/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Justyna Nowacka po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko S. Ż. i K. D. o uznanie umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną po rozpoznaniu sprzeciwu od wyroku zaocznego wniesionego przez pozwanego S. Ż. I Uchyla wy
Czytaj więcej»

I C 551/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Brak podpisu Państwa K., dopisanie pod tabelą właścicieli dwóch dodatkowych nazwisk poddaje w wątpliwość okoliczność zawiadomienia ich w odpowiednim czasie, tj. w myśl art. 32 u.w.l. (...)rozbieżność porządku obrad zebrania właścicieli z pkt 8 porządku obrad przyjętym na zebraniu bezsprzecznie wprowadza w błąd co do przedmiotu oraz celu (...)
Sygn. akt I C 551/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: protokolant sądowy Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. (...) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał I ustala, iż uchwała nr (.
Czytaj więcej»