Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2301

VII GC 263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-01-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie mógł wyrazić więc zgody w sposób dorozumiany, ponieważ zapoznanie się pozwanego z treścią umowy stanowi niezbędny warunek dla stwierdzenia zaistnienia milczącej zgody inwestora. Przedłożenie inwestorowi musi mieć bowiem charakter ukierunkowany na wyrażenia zgody na jej zawarcie, stąd tez niezbędna jest wiedza inwestora o jej treści. Zapoznanie się z treścią umowy oznacza chociażby wiedzę o jej podstawowych elementach indywidualizujących ją – tj. wynagrodzeniu, przedmiocie, terminie wykonania zobowiązania. Przyjęcie fikcji prawnej w formie „milczącego” wyrażenia zgody warunkuje wyraźnie konieczność wykazania przez powoda, że inwestor (pozwany) miał świadomość istnienia konkretnej umowy.
Sygn. akt VII GC 263/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy VII Wydział Gospodarczy w B. w składzie: Przewodniczący: SSR del. Beata Gnatowska Protokolant: Krzysztof Kruglicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2015 roku w B. sprawy z powództwa G. O. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.657,00 zł tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»

VII GC 349/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII GC 349/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy VII Wydział Gospodarczy w B. w składzie: Przewodniczący: SSR del. Beata Gnatowska Protokolant: Marta Kapelko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 roku w B. sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w B. przeciwko Pensjonatowi (...) w B. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Pensjonatu (...) w B. na rzecz powoda Banku Spółdzielczego w B. kwotę 8.029.718,03 złotych (osiem milionów dwadz
Czytaj więcej»

II Ca 770/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 770/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Puchalska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa L. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt XI C 918/16 I. oddala apela
Czytaj więcej»

II Ca 647/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 647/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej (spr.) Sędziowie: SSO Renata Tabor SSO Mirosław Trzaska Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. i B. (...) z siedzibą w R. o zapłatę na skutek apelacji powódki i poz
Czytaj więcej»

II Ca 511/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-10-25

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 511/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej (spr.) Sędziowie: SSO Bożena Sztomber SSO Mirosław Trzaska Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji
Czytaj więcej»

I C 1587/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "To, że pomiędzy stronami padały różnego rodzaju słowa podczas rozpraw w toczących się postępowaniach nie może być podstawą do uznania, iż miało miejsce naruszenie dóbr osobistych. Powód zaistniałe pomiędzy stronami sytuacje w sposób subiektywny odbiera jako niekorzystne dla niego czy naruszające jego dobre imię. W ocenie Sądu było to związane z uprawnieniem pozwanego do składania zeznań, wyjaśnień czy wnoszenia pism procesowych "
Sygn. akt I C 1587/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko Z. K. o ochronę dóbr osobistych I Oddala powództwo II Odstępuje od obciążenia powoda kosztami sądowymi UZASADNIENIE Powód J. B. po ostatecznym sprecyzowaniu po
Czytaj więcej»

VII Ga 357/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII Ga 357/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dubij Sędziowie: SO Julita Uryga SR del. Beata Gnatowska (spr.) Protokolant: Paulina Matejczuk po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa C. B. przeciwko P. G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2016 roku, s
Czytaj więcej»

II Ca 742/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 742/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Puchalska (spr.) Sędziowie: SSO Mirosław Trzaska SSR del. Piotr Kozłowski Protokolant: Katarzyna Grecka po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

VIII Ka 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zdaniem Sądu Okręgowego działanie oskarżonego, kiedy to udał się na miejsce czynów – Białystok i jako tzw. odbierak pozostawał tam w ciągłej gotowości (pod specjalnie przekazanym mu do tego telefonem) do odbioru pieniędzy od pokrzywdzonych, którzy mieli być już uprzednio wprowadzeni w błąd, co do ich tożsamości przez innych członków grupy tzw. telefonistów, stanowiło zachowanie pozwalające na przypisanie mu usiłowanie oszustwa, także w tych przypadkach, gdy do dokonania czynu finalnie nie doszło. Oskarżony doskonale zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że udając się na miejsce planowanych przestępstw, gdzie jego zadaniem ma być pozostawanie w gotowości i odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, a tym samym ma wypełnić przypisaną mu rolę w popełnianiu przestępstwa oszustwa.
Sygn. akt VIII Ka 311/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku, VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Dariusz Niezabitowski Protokolant Barbara Sielawa przy udziale Prokuratora Bartłomieja Żakowskiego po rozpoznaniu w dniu 21.07.2017 r. sprawy T. S. (1) i R. B. oskarżonych z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 227 kk , art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 227 kk , art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk , na sku
Czytaj więcej»

II Ca 871/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 601/17, II Ca 871/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Siergiej Sędziowie: SSO Renata Tabor SSR del. Piotr Kozłowski Protokolant: stażysta Sylwia Zbróg po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku W. L. z udziałem B. M. , H. K. , G. K. i K. W. o podział majątku wspólnego i dział spadku na skutek apelacji B. M. , H. K. i G. K. od postanowi
Czytaj więcej»