Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2550

I C 105/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "W postępowaniu cywilnym pozwany nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym (...) Per analogiam, powód nie może opierać swojego roszczenia na analogicznych podstawach"
Sygn. akt I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko M. S. o zadośćuczynienie I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu w całości III nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowe
Czytaj więcej»

I C 115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Podstawowym uprawnieniem wierzyciela z tytułu hipoteki jest prawo dochodzenia zaspokojenia z obciążonej nieruchomości, a podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy przeciwko właścicielowi obciążonej nieruchomości"
Sygn. akt: I C 115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. P. (1) i I. P. P. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. P. (1) i I. P. P. solidarnie na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjn
Czytaj więcej»

I C 105/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: "W postępowaniu cywilnym pozwany nie może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym (...) Per analogiam, powód nie może opierać swojego roszczenia na analogicznych podstawach"
Sygn. akt I C 105/16 UZASADNIENIE Powód K. K. wnosił o zasądzenie od pozwanej M. S. (1) kwoty 90.000 zł, na którą składają się: 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy fizyczne, 20.000 zł tytułem odszkodowania za krzywdy moralne oraz 50.000 zł tytułem odszkodowania za utratę pracy i rodziny, za fałszywe i nieprawdziwe oskarżenie jego osoby w toku postępowania karnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod sygn. XV K 1662/13, w którym prawomocnym wyrokiem został uznany za winnego
Czytaj więcej»

I C 164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Zdaniem Sądu w przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną cierpiących na niewydolność oddechową można mówić o wystąpieniu nagłego zagrożenia dla ich życia i zdrowia, gdy nie zostanie im zapewniona wentylacja mechaniczna. Świadczenie to musi być nieustannie udzielane, gdyż w zasadzie tylko dzięki temu pacjent jest utrzymywany przy życiu."
Sygn. akt IC 164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (...) Oddziałowi Wojewódzkiemu w B. o zapłatę I zasądza od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia (...) Oddziału Wojewód
Czytaj więcej»

I C 239/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2013-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt: I C 239/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusława Zieleniewska-Masłowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Miasto B. - Zespół Szkół nr (...) w B. przeciwko B. J. (1) o ochronę dóbr osobistych I Oddala powództwo. II Zasądza pod powoda na rzecz pozwanej kwotę 377 złotych t
Czytaj więcej»

I C 177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2014-12-02

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "W ocenie Sądu nie została udowodniona okoliczność, że poszkodowany wiedział, iż kierowca jest pod wpływem alkoholu i w takim stanie zamierzał prowadzić samochód (...) Nie można zakładać, że w każdym przypadku niezapięcie pasów skutkuje poważniejszym obrażeniami, niż gdyby było one zapięte"
Sygn. akt IC 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: stażysta Katarzyna Waśko-Białas po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 90.000 (dzie
Czytaj więcej»

I C 284/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2021-11-25

Data publikacji: 2022-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można mówić o jakimkolwiek (a nie tylko rażącym) naruszeniu interesów, w tym ekonomicznych, konsumenta, jeżeli nawet klauzula naruszająca dobre obyczaje powodowała nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków banku i kredytobiorcy, w sytuacji, gdy kredyt waloryzowany lub denominowany do waluty obcej, w czasie zawierania umowy, był (...)
sygn. akt I C 284/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Krzysztof Marek Kruk Protokolant: Olga Jurczak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa D. S. i M. S. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie nieważności umowy, ewentualnie zapłatę, ustalenie bezskuteczności zapisów umowy i ustalenie tr
Czytaj więcej»

I C 411/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie znalazło odzwierciedlenia w zebranym w sprawie materiale dowodowym twierdzenie strony powodowej, iż w wyniku niewłaściwie podjęte działania i liczne zaniechania w procesie leczniczym w SPPZOZ w B.P w związku z przeprowadzonym w w/w podmiocie leczniczym zabiegiem, a następnie nieodpowiednich zaleceń pooperacyjnych doszło do zakrzepicy (...)
Sygn. akt IC 411/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. Z. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w B. o zapłatę I oddala powództwo II odstępuje od obciążania powódki kosztami
Czytaj więcej»

I C 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: "Podkreślić należy, że zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 448 kc w zw. z art. 23 kc uzależnione jest od wykazania istnienia faktycznych, silnych emocjonalnych więzi między zmarłym a powodem oraz realnych cierpień wywołanych ich zerwaniem na skutek śmierci."
Sygn. akt: I C 545/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Dorota Toczydłowska Protokolant: Katarzyna Waśko po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa G. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda G. G. kwotę 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) złot
Czytaj więcej»

I C 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2013-10-07

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zasądza.
Sygn. akt I C 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SS Bogusława Zieleniewska-Masłowska Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Klimaszewska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. Ł. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda W. Ł. kwotę 93. 000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące
Czytaj więcej»